Home > Activiteiten > Aanneming > Bouwrijp maken tuinpercelen

Tuinbouwproject Moerkapelle

Over een periode van meerdere jaren hebben wij hier alle benodigde grond- en cultuurtechnische werken verricht.
Reeds in 2003 hebben wij het grond- en straatwerk voor de eerste en tweede fase mogen uitvoeren voor een groot tuinbouwbedrijf te Moerkapelle.
Maar deze 5 ondernemende broers met inmiddels ook al weer kinderen in het bedrijf, gaan onverminderd door met de ontwikkeling van hun bedrijf. Zij hebben 4 collega’s op rij gekocht zodat er weer een mooie bouwkavel kon worden gerealiseerd. Hierop werd 4 ha warenhuis en een bedrijfsruimte van 2500 m2 gebouwd. 

In juni/juli 2008 hebben wij daar binnen 3 weken oude sloten gedempt en nieuwe gegraven en/of verbreed – 500 meter beschoeiing geplaatst – 80 meter duiker / 800 mm gelegd en de kavel geëgaliseerd en gedraineerd. Ook zijn repac funderingen aangebracht voor de bedrijfs- en wkk- ruimte. 

In januari van 2009 zijn wij begonnen met het ontwerpen en indelen van het gehele omliggende terrein.
Het complete terrein is ingemeten en samen met de Johan Smaal is er een bijpassend ontwerp op tafel gekomen.

Vlak voor en in de bouwvak van 2009 is het gedeelte rondom de warmteopslagtanks klaargemaakt.
De werkzaamheden daar betroffen het aanbrengen van betonbanden, zorgen voor juiste afwatering en het aanbrengen van asfaltverharding. Tevens is er een mooie oplossing bedacht voor het stuk terrein rondom grote silo’s en de achtertuin van de aangrenzende woning, met een voortreffelijk eindresultaat.

Al voor de start van onze werkzaamheden op het grote terrein is SO Natural al volop in bedrijf, zo werden er al volop planten in en uit de kas gereden, soms tot wel 80 vrachtwagens per week.
Het was dus van groot belang dat alle werkzaamheden tot in de puntjes uitgedacht waren en dat alles in nauwe samenwerking met de opdrachtgever zou verlopen.

In de loop van september 2009 zijn we gestart met het aanbrengen van alle ondergrondse voorzieningen, denk daarbij aan afwatering, mantelbuizen en riool. 

Aansluitend op deze werkzaamheden zijn wij gestart met het egaliseren van het terrein en met het aanbrengen van de bestrating en banden.
Tijdens onze werkzaamheden hadden wij rekening te houden met de continue stroom van aan- en afvoer van planten en diverse toeleveranciers. Tevens stonden er nog 2 woningen op het te bestraten perceel die pas in de 1e week van oktober gesloopt mochten worden.
Flexibiliteit, daadkracht en een goede en dagelijkse communicatie met de opdrachtgever was hierbij van groot belang. 

Aangezien het bij Wet verplicht is om oppervlaktes groter dan 1500 m˛ nieuw straatwerk machinaal aan te brengen, hebben wij gebruik gemaakt van de in ons assortiment zittende Hunklinger bestratingklem op de machine van Kor van Daalen om het terrein te bestraten.

Met deze klem is het mogelijk allerlei soorten bestratingmateriaal te leggen in verschillende verbanden.

De opdrachtgever was gebaat bij een snelle oplevering van het terrein in verband met de aan- en afvoer en de parkeergelegenheid van eigen personeel. Dit heeft ons doen besluiten om langere dagen te maken en waar nodig ook op de zaterdagen door te gaan, wat ertoe geleid heeft dat we in de 3e week van oktober het terrein al compleet open konden stellen voor alle verkeer, mede dankzij de flexibiliteit van ons personeel en onze leveranciers.

Een greep uit de verschillende uitgevoerde werkzaamheden:
• Aanbrengen van circa 500 meter leidingen
• Aanbrengen van 30 straatkolken
• Aanbrengen van 500 meter betonbanden
• Totaal van bijna 4000 m2 betonklinkers
• Verbreden watergang
• Ophogen van 300 meter beschoeiing
Leverancier bestratingsmateriaalen {kps}www.kpsdelft.nl{kps} 

SO Natural
 

  • Mijn offerte

    +
    Offerte aanvragen
    Of geef wensen via telefoon door: 015 369 2257