Home > Activiteiten > Aanneming > Cultuurtechnische werken

Graven watergangen en aanleggen wandelpad

Begin maart 2014 hebben we van Projectbureau Groenzoom / Dienst Landelijk Gebied opdracht gekregen voor het graven van 2 watergangen en het aanleggen van een wandelpad in de Oude Leede binnen de gemeente Pijnacker.

Vervolgens hebben wij nog een aanvullende aanbieding gedaan voor wat bijkomende werkzaamheden.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

Uitzetten van het werk met GPS

Graven van 740 m1 watergang

Aanleggen van 370 m1 wandelpad bestaande uit betongranulaat op wegendoek

Opzoeken, vrijgraven en verwijderen van de bestaande drainage in het veld

Aanleggen van een nieuwe dam inclusief duiker, hekwerk en beschoeiing

Verleggen van een bestaande dam.

Egaliseren en ophogen van het wandelpad met vrijkomende grond, de rest van de vrijkomende grond wordt door de boeren zelf verwerkt op hun land.

Al met al een mooie opdracht waar we gelijk aan begonnen zijn. In verband met een nog aanwezige waterleiding die door Dunea nog gezinkerd moet worden en vanwege het broedseizoen hebben we de werkzaamheden stilgelegd tot aan de zomer.

Na de bouwvak hebben we de laatste werkzaamheden aan dit project afgemaakt.De dammen zijn voorzien van beschoeiing, het wandelpad is aangesloten en er zijn hekwerken geplaatst, volledig naar de wensen van de perceeleigenaren.

Machinisten Albert en Sander hebben deze klus in rap tempo aangepakt.

  • Mijn offerte

    +
    Offerte aanvragen
    Of geef wensen via telefoon door: 015 369 2257