Home > Activiteiten > Aanneming > Onderaanneming van werken in de GWW sector

Diverse werkzaamheden Maasvlakte

Vanaf april 2014 zijn we in opdracht van BAM Leidingbouw & Industrie en Imtech begonnen met het grondwerk voor het renoveren van 2 olie-opslagtanks.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

· Vrijgraven en verwijderen van alle oude kabels en leidingen

· Verwijderen van betonnen kabelplaatjes

· Graven van sleuven t.b.v. nieuw te leggen leidingen en kabels

· vrij zuigen van kabels en leidingen in de risico gebieden

· Vrij zuigen onder het substation

· Maken van dijk- en wegdoorvoeringen voor mantelbuizen en leidingen

· Asfalteren van diverse plekken op het terrein, waaronder de door ons gemaakte wegdoorvoeren

· Aanbrengen van mantelbuizen door dijken en in het veld.

Naast deze werkzaamheden hebben we ook bij diverse andere werkzaamheden assistentie verricht:

· Aanbrengen van leidingwerk

· Ingraven en stellen poeren t.b.v. ondersteuning van het leidingwerk

· Plaatsen van nieuwe bordessen

· Plaatsen van poeren voor de lichtmasten

· Plaatsen van trapelementen op diverse locaties op de dijken

· Blazen van schoon zand rondom de ondergrondse leidingen

In aanvulling op deze opdracht hebben we nog diverse extra werkzaamheden uit mogen voeren, waaronder het verhogen en breder maken van de tussendijk. De bestaande dijk hebben wij eerst afgegraven, vervolgens hebben wij met het vrijgekomen zand op het terrein het nieuwe profiel aangebracht. Deze dijk hebben we vervolgens bekleed met door ons geleverd grond.

Bovenop de dijk moeten we nog bestrating aanbrengen, bestaande uit 50x 50 tegels met aan beide kanten een opsluitband.

Al met al een veelzijdige klus waar veiligheid centraal staat. Voor dit werk hebben wij ook diverse vergaderingen bijgewoond en hebben we zelf diverse plannen geschreven aangaande veiligheid en plan van aanpak. Daarnaast waren alle machines uitgerust met een vonkenvanger. De speciale kleding en PBM’s die verplicht zijn op het terrein worden uiteraard ook allemaal gedragen.

Klik hier voor een uitgebreide foto-impressie.

  • Mijn offerte

    +
    Offerte aanvragen
    Of geef wensen via telefoon door: 015 369 2257