Home > Activiteiten > Aanneming > Onderaanneming van werken in de GWW sector

Fietspad Poldervaart

In opdracht van BAM Wegen West B.V. zijn wij in juli 2014 gestart met de werkzaamheden voor het werk Poldervaart 1 t/m 8. Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Schiedam langs de Poldervaart, beginnend bij de Windas in Noord Schiedam langs de Poldervaart tot aan de Vlaardingerdijk in Zuid Schiedam.

Het werk bestaat in totaal uit 8 fases en heeft een totale lengte van circa 4 kilometer.

Het werk bestaat voor ons in hoofdzaak uit:

Het opbreken van het bestaande asfalt inclusief fundering

Het verrichten van grondwerkzaamheden

Aanbrengen en profileren van nieuwe fundering voor het asfalt

Opbreken van straatwerk

Aanbrengen van nieuw straatwerk

Aangezien het werk allemaal fietspaden betreft en er op vele plekken maar beperkt de ruimte is, moeten we het werk zoveel mogelijk uitvoeren met klein materieel, op een aantal plekken hebben we depots mogen maken waar vandaan het met groter materieel weer afgevoerd kon worden.

Als aanvullende opdracht hebben we fase 5 voorzien van een nieuwe beschoeiing, als eerste hebben we de oude beschoeiing verwijdert en afgevoerd, vervolgens hebben we de nieuwe beschoeiing aangebracht over een lengte van circa 400 meter.

Medio februari 2015 moet het gehele werk gereed zijn.

  • Mijn offerte

    +
    Offerte aanvragen
    Of geef wensen via telefoon door: 015 369 2257