Home > Activiteiten > Aanneming > Onderaanneming van werken in de GWW sector

Aanbrengen keerwanden

In aanvulling op de werkzaamheden aan de voorbelastingen op het project Y- Catch te Ypenburg hebben we opdracht van BAM Wegen West 50 meter keerwanden gezet, dit ten behoeve van het realiseren van een nieuw bouwkavel.

Als eerste hebben we een deel van het talud weggraven, vervolgens hebben we een cunet gemaakt. Als fundering hebben we zand en betonpuin aangebracht en verdicht. Om het werk met droge voeten te kunnen maken hebben we een drainage onder de fundering aangebracht.

Na het aanbrengen van de fundering hebben we een stellaag zand onder het juiste profiel aangebracht. Op deze stellaag hebben we de wanden van 3, 2,5 en 2 meter hoog aangebracht.

Na het aanbrengen van de wanden hebben we met behulp van een houten gording van 10x15 cm de wanden aan elkaar gekoppeld en het terrein weer afgewerkt. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden in gang gezet.

  • Mijn offerte

    +
    Offerte aanvragen
    Of geef wensen via telefoon door: 015 369 2257