Home > Activiteiten > Aanneming > Graven van waterbassins

Aanpassen waterbassin en aanbrengen van beschoeiin

Bijzonder blij zijn we met de opdracht voor het aanpassen van een waterbassin, uitvoeren van grondwerk en het aanbrengen van een beschoeiing voor de S.O Groep. Al heel wat jaren en op diverse locaties mogen wij rekenen op het vertrouwen van deze prachtige organisatie.

Als eerste zijn wij begonnen met het beschermen van een CO-2 leiding die op onze aanvoerroute loopt. Na overleg met de beheerder van deze leiding hebben wij rijplaten gelegd op de plek waar wij over de leiding moeten rijden.

Vervolgens hebben wij de 2 aanwezige en versleten silo’s leeggepompt en gesloopt. Het zeil en de silodelen hebben wij gelijk naar een erkende verwerker afgevoerd.

Na het opvullen, met aanwezige grond, van de achtergebleven gaten hebben wij een 0-meting uitgevoerd op de plek waar de uitbreiding van het bassin moet komen.

Met een 0-meting wordt het gemiddelde maaiveldniveau bepaald, aan de hand van deze gegevens kunnen we dan een berekening maken over hoe groot en hoe hoog het bassin kan worden en wat de uiteindelijke waterinhoud van het bassin wordt. Gezien de beperkte ruimte die we hebben was het van groot belang dat we met een sluitende grondbalans het bassin konden maken.

Na de meting hebben we eerst alle oude leidingen uit de grond verwijdert en een nieuwe zuigleiding met afsluiters aangebracht, dit in samenwerking met Marck Water- en Elektrotechniek.

Na al deze werkzaamheden konden we beginnen met het opzetten van de dijken. Hiervoor maken we gebruik van een door ons zelf gemaakte bak die de juiste helling heeft voor de dijken.

De grond die we nodig hebben wordt uit het maaiveld gegraven.

Zodra de dijken gereed zijn komt er een bedrijf de exacte maten opmeten om vervolgens het benodigde zeil op maat te maken. In overleg met ons wordt er een draaiboek gemaakt voor het intrekken van het zeil. Dit zeil is begin week 17 gereed en wordt er dan met veel mankrachten ingetrokken, hierover later meer.

Onderin het bassin hebben wij nog 175 m1 drainage aangebracht. Dit om te voorkomen dat er gasvorming onder het bodemzeil kan ontstaan en het zeil gaat drijven.

Naast het uitbreiden van het bassin hebben we aan de andere zijde van de kas 140 meter nieuwe beschoeiing aangebracht. Deze kant was door jarenlang uitspoelen op diverse plekken ingekalfd en zwak geworden. Aangezien de grondslag nogal hoog is ten opzichte van de waterlijn hebben we gekozen voor palen van 8x8 cm en 2,50 meter lang, met daaraan bevestigd 80 cm schotten om hiermee een deugdelijke constructie te krijgen.

Na het aanbrengen van de beschoeiing hebben wij elders langs het perceel de grondslag iets verlaagd om zodoende grond vrij te krijgen om de kant op te vullen en netjes af te werken.

Bassin gereed:

Een kleine week na het opzetten van de dijken hebben we de laatste handelingen uitgevoerd.

Na het bespreken van het draaiboek met opdrachtgever en leverancier hebben we het zeil aan laten voeren.

Bij het intrekken van het zeil komt het aan op ouderwets handwerk. Samen met de medewerkers van de opdrachtgever en een aantal medewerkers van K.A. van Daalen hebben we onder begeleiding van de leverancier het zeil erin getrokken.

Vervolgens hebben we met onze medewerkers het taludbeschermingsdoek erin getrokken, dit bestaat uit losse stukken die later op de hoeken aan elkaar worden genaaid.

In het taludbeschermingsdoek zitten zakjes genaaid waar we vervolgens tegels instoppen, dit zorgt ervoor dat het doek strak langs het talud blijft liggen en niet gaat drijven.

Na deze werkzaamheden hebben we de kielspit langs de dijken weer aangevuld.

Vervolgens hebben we het bassin langzaam vol laten lopen met water, dit proces hebben we goed in de gaten gehouden om te voorkomen dat er luchtbellen ontstaan onder het zeil.

Al met al is het een prachtige uitbreiding geworden en kan de opdrachtgever beschikken over 1800 m3 extra wateropslag.

Klik hier voor meer foto's.


  • Mijn offerte

    +
    Offerte aanvragen
    Of geef wensen via telefoon door: 015 369 2257